*π’…π’Šπ’†π’” π’„π’–π’•π’†π’π’š* β™‘ cuzn's testing (don't look)

C

cuzn

Guest
 • {$message}​
 • Code:
  "[color=#ddafeb][b]speech[/b][/color]"

shadowclan warrior | blue mackerel tabby | tags


i was given betonyfrost's post code so i may edit it into mine
i am forever thankful -pray hands pog-
im keeping the original code ^ so my dumb ass doesn't mess it up permanently and save it that way (as i do, frequently)
(and then i will edit it into ebonyfall's)

 • message here
 • ebonyfall
  shadowclan warrior, she/her, 20 moons
 • "this is what it looks like when she talks"
  Code:
  [color=#c4b9af][b]"speech"[/b][/color]

ebonyfall Β· shadowclan warrior Β· penned by cuzn Β· info
 
Last edited by a moderator:

✧ CROWCALL ✧


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. "Speech"
windclan Β· she/her Β· penned by cuzn Β· tags


Code:
[color=#dbbb63][b]"Speech"[/b][/color]

LOOK I JUST DID IT BY MYSELF im so smart omfg
 
Last edited by a moderator:

☽ EBONYFALL ☾


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. "Speech."
shadowclan, she/her, penned by cuzn, tags

Code:
[color=#53705b][b]"Speech."[/b][/color]
 
Last edited by a moderator:

𝄑 RAVENSONG 𝄑

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. "Speech"
windclan Β· he/him Β· penned by cuzn Β· tagsCode:
[color=#11142e][outline=#363954][b]"Speech"[/b][/outline][/color]
 

✦ SPICEKIT ✦

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. "Speech"
thunderclan Β· she/her Β· penned by cuzn Β· tags


Code:
[color=#d18034][b]"Speech"[/b][/color]
 

 • - name
  - clan
  - age
  - gender
  - sexuality
  - author

 • short description
  - physical stats (/10, strength, hunting, climbing, swimming, speed, agility}
  - genetics
  - fur
  - eyes
  - build

 • short description
  - mental stats {intelligence, empathy, wisdom, ambition, confidence, persuasion)
  - alignment
  - positive
  - neutral
  - negative

 • - parents, siblings, mates, children
  - friends
  - enemies
  - 0-6 moons
  - 6-12 moons
  - 12-20 moons
  - 20+ moons

 • Code:
  x


 
Last edited by a moderator:

❁ DOGWOOD ❁


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. "Speech"
skyclan Β· he/him Β· penned by cuzn Β· tagsCode:
[color=#faf8f7][outline=#807975]"Speech"[/outline][/color]
 
Last edited by a moderator:
AND I WILL PROTECT YOU
- - ──── β‹… β‹… ── : ✩ : ── β‹… β‹… ──── - -

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
"comic sans rules!!!"
- - ──── β‹… β‹… ── : ✩ : ── β‹… β‹… ──── - -
EVEN IF YOU WON'T PROTECT ME TOO!


"MY ONLY LANGUAGE IS CHAOS."
Code:
[color=#ffffff][outline=#ff7de9]"MY ONLY LANGUAGE IS CHAOS."[/outline][/color]
 
Last edited by a moderator:
circus_pixel.png

you've become art!!

how could they even start to see
beyond your presentation
when they've got no imagination?
β™‘Code:
[CENTER][IMG width="289px"]https://cdn.discordapp.com/attachments/1027346606498000986/1032109776018079834/circus_pixel.png[/IMG][/CENTER][box=50%]
[font=Aclonica-Regular][size=32px][color=#ffffff][outline=#ff7de9]you've become art!![/color][/outline][/size]

[color=#ffe066][size=24px]how could they even start to see[/size][/color]
[color=#5effe4][size=18px]beyond your presentation[/size][/color]
[color=#6bb0ff]when they've got no imagination?[/color]
[color=#ffffff][size=12px]β™‘[/size][/color][/font]
[/box]
 
AND I WILL PROTECT YOU
- - ──── β‹… β‹… ── : ✩ : ── β‹… β‹… ──── - -
testing again shhhh
- - ──── β‹… β‹… ── : ✩ : ── β‹… β‹… ──── - -
EVEN IF YOU WON'T PROTECT ME TOO!
 
β—¦ alabaster β—¦


╔═══════════════════ β‰ͺ Β° ❈ Β° ≫ ═══════════════════╗

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
β•šβ•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β•β• β‰ͺ Β° ❈ Β° ≫ ═══════════════════╝
"Speech."

Code:
[color=#DFDAD0][outline=#5A4E3B][b]"Speech."[/b][/outline][/color]
 
Last edited by a moderator:
☽ EBONYFALL ☾
»»————————— ⍟ —————————««


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
»»————————— ⍟ —————————««


"speech"
Code:
[color=#7F6D55][b]"speech"[/b][/color]
 
Last edited by a moderator: